Rowenta Turbo Silence Extreme 16-inch Stand Fan in Silver/Grey

£49.995
FREE Shipping

Rowenta Turbo Silence Extreme 16-inch Stand Fan in Silver/Grey

Rowenta Turbo Silence Extreme 16-inch Stand Fan in Silver/Grey

RRP: £99.99
Price: £49.995
£49.995 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Pokud se domníváte, že některá část chybí, zavolejte prosím na středisko služeb pro spotřebitele a my Vám pomůžeme najít vhodné řešení. Kde mohu zakoupit příslušenství, spotřební zboží nebo náhradní díly ke svému zařízení? Never use any type of electric fan, including a pedestal fan, in a bathroom. Water and electricity do not mix! You must keep the appliance at a distance of more than 50cm of any object (walls, curtains, aerosols…). Remember that there are horizontal and vertical versions, most of them are adjustable, so you can choose your fan depending on available space and interior decoration. Can I use any type of insecticide in my fan equipped with the anti-mosquito system? Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu. Co mám dělat, když je napájecí kabel zařízení poškozen? Next, consider how much space you need and whether you have a place to store the table fan when not in use. Some fans actually fold up, which makes it a cinch to store just about anywhere without taking up the space you need for essentials.

Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce. Jak lépe používat můj výrobek Jaká opatření bych měl(a) dodržovat před použitím ventilátoru?

Întrebări frecvente

Look at the settings to make sure you get the features you desire. It’s common for pedestal fans to come with three speed settings (slow, medium and fast), however, you can get a model with as many as five speeds. When examining the control panel, you’ll also want to look for an energy-savings mode or LED display lights to make the buttons easier to read. Tento systém využívá cirkulace vzduchu způsobenou větrákem k současnému šíření prostředku proti komárům. Kde mohu zařízení na konci jeho životnosti zlikvidovat? Când este pornită această funcţie, ventilatorul oscilează de la stânga la dreapta şi apoi de la dreapta la stânga automat, distribuind aerul în întreaga cameră. Dacă doriţi un flux de aer concentrat într-un singur loc, trebuie să opriţi această funcţie. Ce este sistemul anti-ţânţari (în funcţie de model)? După ce urmați instrucțiunile din manualul de utilizare pentru pornirea aparatului, asigurați-vă că priza electrică funcționează prin conectarea unui alt aparat. Dacă în continuare acesta nu funcționează, nu încercați să demontați sau să reparați dumneavoastră aparatul, ci duceți-l la un centru de reparații autorizat. Ce trebuie să fac în cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat? Trebuie să ţineţi aparatul la o distanţă de peste 50 de cm de orice obiect (pereţi, perdele, aerosoli…). Nu uitaţi că există variante orizontale şi verticale, majoritatea fiind ajustabile, astfel că puteţi alege ventilatorul în funcţie de spaţiu şi decoraţiunile interioare. În ventilatorul meu dotat cu sistemul anti-ţânţari pot folosi orice fel de insecticid?

Fans collect dust, and there isn’t much you can do about that. Fortunately, cleaning the fan grill and blades isn’t hard. Most grills are removable, and you can run them under the faucet to rinse off any dust. The blades can be wiped down with warm water and a little dish soap. Some homeowners find it easier to use a vacuum attachment and go over the fan first, before they wipe it down with a wet soapy cloth. You may wish to finish cleaning the fan blades by drying them with a lint-free towel before replacing the grill. The ability to control fan speed and direction is also important. The Honeywell HT-900 Turbo Force Fan has three different speed settings, as well as the ability to pivot up to 90 degrees. Other fans take control one step further by also having blades that oscillate or turn from left to right to cover a larger area. Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku. Právě jsem otevřel(a) svůj nový přístroj a myslím, že jedna část chybí. Co mám dělat? Do not use your appliance. To avoid any danger, have it replaced by an approved repair centre. Various topics What is automatic oscillation for (depending on model)?

A pedestal fan is not only an excellent tool for keeping your family members comfortable during the warmer summer days, but it’s also great for circulating the air within the home all year long. This type of fan requires no mounting. All you need is a flat surface like a floor or desk. Today there are a great number of pedestal fans on the market, which can make choosing the perfect model confusing. This guide will help you identify the fan that best meets your needs. It's important to unplug your fan before carrying out any maintenance work. You can clean the unit with a slightly damp cloth. Never let water into the unit. Use a vacuum cleaner to clean the front grid. Never use abrasive products which might damage the appearance of your appliance. Technical support What should I do if my appliance is not working? Start off deciding between an electric table fan or a battery-operated one. The battery-operated models are ideal for emergency situations or areas of the country where the power tends to go out more frequently. Electric fans are better for everyday use, as you won’t have to worry about running the battery down. de a efectua orice activităţi de întreţinere, este esenţial să scoateţi ventilatorul din priză. Puteţi curăţa unitatea cu o cârpă uşor umezită. Nu lăsaţi niciodată să pătrundă apă în unitate. Folosiţi un aspirator pentru a curăţa grilajul din faţă. Nu folosiţi niciodată produse abrazive care ar putea deteriora aspectul aparatului. Asistenţă tehnică Cum să procedez în cazul unei defecțiuni a aparatului?

la un centru de service autorizat pentru a fi înlocuit. Alte întrebări La ce foloseşte oscilarea automată (în funcţie de model)?

Documentație

Decide whether you’d also like to be able to change the fan’s settings with a remote control. This is an attractive feature for those looking to operate the fan from a bed or an office chair. Remotes also sometimes come with the ability to program an automatic shut-off time of between 1 and 4 hours. Some even come equipped with an added sleep mode on their remotes.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop